มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี คือวันต่อต้านมะเร็งแกห่งชาติ จากข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทย จัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งดังนี้

คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 221 คน หรือ 80,665 คน/ปี (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561)

5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชายไทย

  1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี
  2. มะเร็งปอด
  3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
  4. มะเร็งต่อมลูกหมาก
  5. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิงไทย

  1. มะเร็งเต้านม
  2. มะเร็งตับและท่อน้ำดี
  3. มะเร็งปากมดลูก
  4. มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
  5. มะเร็งปอด

_____________________________________

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเซลล์ภูมิคุ้มกัน (NK Cell) และ การเก็บเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)

Line : https://lin.ee/I0mPPqc

Tel : +66982249369

Leave a Reply

Your email address will not be published.