Package สำหรับบริการ NK CELL

Package สำหรับบริการ NK CELL

สำหรับใช้บริการเซลล์ภูมิคุ้มกัน NK Cell

1 ตรวจ SKIN TEST ชุดตรวจคุณภาพดีที่สุดจากเกาหลี(มีใบรับรองจากเกาหลี)
2 ฉีดเสริมภูมิคุ้มกัน NK CELL

ราคา 250,000 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.